In English

Problem vid inloggning

Inloggning till tjänsten misslyckades. Se nedan för möjliga orsaker och åtgärder.

Attribut saknas

Tjänsten du försökte nå fick inte de attribut den behöver för att identifiera dig eller för att personanpassa tjänsten.

Detta kan bero på att din organisation saknar dessa uppgifter om dig eller att organisationens inloggningstjänst inte är konfigurerat för att skicka attributen till tjänsten du försökte nå.

Kontakta din organisation och ange vilken tjänst du försökte nå, vilka attribut som saknades om du vet vilka dessa är (tjänsten kan ha berättat detta för er) samt, om möjligt, en skärmdump med eventuella felmeddelanden som tjänsten gav dig inklusive webbadressen högst upp i webbläsaren och motsvarande från denna sida.

Supporten för din organisation, eduID Proxy IdP Sverige, kan nås via feedback@eduid.se.

Inloggning misslyckades

Ett fel uppstod i tjänsten du försökte nå i samband med inloggning.

Detta kan bero på att ytterligare steg krävs vid inloggning, till exempel användning av tvåfaktorsinloggning. Vänligen försök igen.

Om du inte lyckas lösa problemet, kontakta din organisation och ange vilken tjänst du försökte nå, eventuella felmeddelande du fick samt, om möjligt, en skärmdump med felmeddelandena inklusive webbadressen högst upp i webbläsaren och motsvarande från denna sida.

Supporten för din organisation, eduID Proxy IdP Sverige, kan nås via feedback@eduid.se.

Behörighet saknas

Du saknar behörighet till tjänsten du försökte nå.

Typiska behörighetskrav:

En bekräftad användare, även kallad SWAMID AL2
Identiteter bekräftas oftast genom besök i organisationens servicedesk eller motsvarande under uppvisande av legitimation.

Association till organisationen (även kallat affiliation)
Din affiliation beskriver din relation till din organisation. Vanliga affiliations inkluderar student och employee. Om du exempelvis är en student och tjänsten du försökte nå inte fick affiliation student så behöver du kontakta din organisation för att lösa detta.

En specifik behörighet (även kallat entitlement)
Entitlements är specifika behörigheter till specifika tjänster. Om du saknar entitlements du anser att du ska ha (d.v.s. att du skall kunna använda tjänsten du försökte nå) så behöver du kontakta din organisation för att rätta till detta.

Om du anser att du ska ha behörighet till tjänsten, kontakta din organisation och ange vilken tjänst du försökte nå, vilka behörigheter du anser du ska ha, eventuella felmeddelande du fick samt, om möjligt, en skärmdump med felmeddelandena inklusive webbadressen högst upp i webbläsaren och motsvarande från denna sida.

Supporten för din organisation, eduID Proxy IdP Sverige, kan nås via feedback@eduid.se.

Inloggningsproblem

Ett fel uppstod vid inloggning i tjänsten.

Om du tror att du ska kunna använda tjänsten, kontakta din organisation och ange vilken tjänst du försökte nå, eventuella felmeddelanden du fick samt, om möjligt, en skärmdump med felmeddelandena inklusive webbadressen högst upp i webbläsaren och motsvarande från denna sida.

Supporten för din organisation, eduID Proxy IdP Sverige, kan nås via feedback@eduid.se.


Detta är en generell felsida för federerad inloggning (errorURL) inom SWAMID. Varje organisation kan skapa en egen felsida. Använd gärna denna sida som inspiration. Kontakta operations@swamid.se för mer information om errorURL i SWAMID.